STR1 kodirani bezkontaktni prekidači

STR1 kodirani bezkontaktni prekidači

STR1 kodirani safety prekidači

Želite da obezbedite mašinu na način koji se ne može sabotirati magnetom? Rešenje je STR1 kodirani prekidač.

 • Detekcija do 14 mm
 • Minijaturno kućište sa fleskibilnim načinima montaže
 • Aktivacija senzora moguća sa tri strane
 • Tri različita tipa aktuatora
 • Universalno kodirani, jedinstveno kodirani i premanentno kodirani ključevi
 • Zaštitni nivo PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
 • Pouzdana serijska veza do 30 senzora u nizu
Benefiti
 • Visko nivo fleksibilnosti pri montaži
 • Jedan senzor se može koristiti u širokom spektru primene
 • Visok nivo zaštite od sabotiranja zbog individualno kodiranih aktuatora
 • Moguća montaža na različite tipove vrata i otvora, velika tolerancija na zazore, udarce i vibracije
 • Isplativo rešenje zbog mogućnosti serijske veze velikog broja senzora
 • Brza dijagnostika preko LED indikatora statusa
 • Dug radni vek senzora sa skoro nikakvim održavanjem.

Rešenja:

Automatizacija procesa

Oblast automatizacije procesa je najkompleksnije polje automatizacije. SICK je specijalizovan i u ovoj grani automatike. Razvio...

Automatizacija logistike

SICK rešenja u automatizaciji logistike, fokusirana su na sledeće celine: Aerodromi, industrijska vozila, menadžment zgrada,...

Automatizacija fabrika

VitaElko Vam nudi senzorska rešenja u automatizaciji nekoliko generalnih kategorija. Sektor automatizacije fabrika pokriva sledeće...

Industry 4.0

U zadnje vreme u tehnološkim krugovima dosta se spominje termin Industry 4.0. Da li smo...

Go to top

VitaELKO.com © 2020. Sva prava zadržana.
Web dizajn: Etik.rs