KTS I KTX: Više od PRINT-MARK senzora

KTS I KTX: Više od PRINT-MARK senzora

Većina kontrast senzora ima ograničenu primenu. SICK-ova familija kontranst senzora KTS i KTX poseduje veće područje upotrebe i svojom fleksibilnošću nudi primenu u više aplikacija. Osim vrhunskeTwinEye-Technology® familija KTS i KTX nudi imultifunkcionalan displej, integrisanu memoriju u kombinaciji kolor i kontrast senzorske tehnologije.

Kontrastni 1

 

Kontrastni 2

Kontrola print markera: Sa KTS i KTX familijom senzora, kontrola procesa pakovanja ostvaruje se brzo i precizno. Zahvaljujući TwinEye-Technology®, senzori KTS i KTX familije vrše pouzdanu detekciju kompleksnih kontrasta čak i na visoko-reflektivnim površinama ili neravnim materijalima. Integrisani kolor mod obezbeđuje pouzdanu detekciju čak i u slučajevima minornih razlika kontrasta. Štaviše, tolerancija dometa detektovanja produžena je za ±5 mm za pouzdanu detekciju čak i u najnestabilnijim procesima kretanja materijala.

 

 

Kontrastni 3

Kontrola zamene rolni: Prilikom kombinovanog pakovanja, pri kombinovnom korišćenju štampane i providne rolne, ako se providna rolna promeni ranije ili suviše kasno, gubitak materijala ili zastoji u procesu su neminovan ishod. KTS i KTX pouzdano detektuju razliku između materijala rolne, tako da je signalizacija za promenu rolne pravovremena.

 

 

Kontrastni 4Kontrola punjenja u cevastu ambalažu: Sa KTS i KTX, moguće je precizno kontrolisati punjenje i zatvarenje (varenje, lepljenje i sl.) materijala u cevastu/tubastu ambalažu. Senzor pouzdano detektuje kontrolne markere, čak i pri velikim brzinama obrtanja rolni ili u slučaji kada se na materijalu nalaze visoko-refleksivne zone. U ovakvim slučajevima dolazi do izražaja visoka preciznost senzora ove familije, koja se odlikuje učestanošću detekcije od 50 puta u sekundi uz najveću grešku od 5 μs kao i dodatnim kolor modom.

 

 

Kontrastni 5Detekcija vejfera: U proizvodnji vejfera, svaki sloj mora biti tačno pozicioniran kako bi bio spreman za procese dalje obrade. U zavisnosti od sloja, vejferi ponekad mogu imati veoma sjajnu površinu. Zahvaljujući TwinEye-Technology® i visokoj crno-beloj rezoluciji, KTS i KTX detekcija različitih tipova površina vejfera je pouzdana, a teach-in opcija brza i jednostavna.

 

Rešenja:

Automatizacija procesa

Oblast automatizacije procesa je najkompleksnije polje automatizacije. SICK je specijalizovan i u ovoj grani automatike. Razvio...

Automatizacija logistike

SICK rešenja u automatizaciji logistike, fokusirana su na sledeće celine: Aerodromi, industrijska vozila, menadžment zgrada,...

Automatizacija fabrika

VitaElko Vam nudi senzorska rešenja u automatizaciji nekoliko generalnih kategorija. Sektor automatizacije fabrika pokriva sledeće...

Industry 4.0

U zadnje vreme u tehnološkim krugovima dosta se spominje termin Industry 4.0. Da li smo...

Go to top

VitaELKO.com © 2021. Sva prava zadržana.
Web dizajn: Etik.rs