Automatizacija logistike

Automatizacija logistike

SICK rešenja u automatizaciji logistike, fokusirana su na sledeće celine: Aerodromi, industrijska vozila, menadžment zgrada, bezbednost i sigurnost zgrada, luke, trgovački i distribucioni centri, kurirske i poštanske usluge, kranovi i sektor saobraćaja.

U svim ovim oblastima, SICK senzori oblikuju i optimizuju celokupan logistički lanac: Ili automatizacijom protoka materijala i roba ili ubrzanjem brzine, efikasnosti i pouzdanosti u sortiranju, odabiru i ostalim procesima u skladištu.

 

Rešenja:

Automatizacija procesa

Oblast automatizacije procesa je najkompleksnije polje automatizacije. SICK je specijalizovan i u ovoj grani automatike. Razvio...

Automatizacija logistike

SICK rešenja u automatizaciji logistike, fokusirana su na sledeće celine: Aerodromi, industrijska vozila, menadžment zgrada,...

Automatizacija fabrika

VitaElko Vam nudi senzorska rešenja u automatizaciji nekoliko generalnih kategorija. Sektor automatizacije fabrika pokriva sledeće...

Industry 4.0

U zadnje vreme u tehnološkim krugovima dosta se spominje termin Industry 4.0. Da li smo...

Go to top

VitaELKO.com © 2021. Sva prava zadržana.
Web dizajn: Etik.rs