Automatizacija fabrika

Auto industrija, proizvodnja robe široke potrošnje, mašinska industrija, elektronska i solarna industrija su neke od industrija gde nudimo rešenja automatizacije. Bezkontaktni senzori, inspekcijski sistemi sa kamerama, enkoderi, sistemi merenja daljine, kontrola proizvodnje, pakovanja i sklapanja mašina i uređaja, kontrola kvaliteta, osiguranje bezbednosti radnika na mašinama.

KTS I KTX: Više od PRINT-MARK senzora

Većina kontrast senzora ima ograničenu primenu. SICK-ova familija kontranst senzora KTS i KTX poseduje veće područje upotrebe i svojom fleksibilnošću nudi primenu u više aplikacija...

TranspaTect

TranspaTekt nudi detekcionu pouzdanost i ekonomsku efikasnost u procesima pakovanja u industriji hrane i pića, farmaciji.

I/O Link

I/O Link - alatka u pojednostavljenju vezivanja uređaja i komunikacije.

Industry 4.0

Glavna karakteristika četvrte revolucije bila bi brza manipulacija podacima, odnosno njihova dostupnost za analizu i optimizaciju procesa.

SICK safety

Sigurnost učesnika u procesu proizvodnje i pravilna zaštita od povreda na radu.

W12-3 familija optičkih senzora

Visoka upotrebna vrednost u većini industrijskih aplikacija.

Automatizacija procesa

Oblast automatizacije procesa je najkompleksnije polje automatizacije. SICK je specijalizovan i u ovoj...

Automatizacija logistike

SICK rešenja u automatizaciji logistike, fokusirana su na sledeće celine: Aerodromi, industrijska...

Automatizacija fabrika

VitaElko Vam nudi senzorska rešenja u automatizaciji nekoliko generalnih kategorija. Sektor automatizacije...

Industry 4.0

U zadnje vreme u tehnološkim krugovima dosta se spominje termin Industry 4.0....

SICK

Industrijska automatika

SICK

SICK je jedan od vodećih svetskih proizvođača senzora i
senzorskih rešenja za industrijsku primenu. Tehološki je lider na
tržištu fabričke automatizacije, logističke automatizacije i procesne
automatizacije.

Murrelektronik

Konekciona tehnologija

Elektronika u razvodno-komandnim oramrima, interfejs, I/O link, konekciona tehnologija.

VitaELKO, elektronske komponente
Go to top

VitaELKO.com © 2023. Sva prava zadržana.
Web dizajn: Etik.rs